Kostrzyńskie ABC

Kostrzyńskiego ABC

„Kostrzyńskie ABC” jest to wydawany od 20 lat przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury miesięcznik samorządowy w nakładzie ok. 2000 sztuk. Tematyka czasopisma obejmuje stałe informacje przekazywane przez burmistrza i Urząd Miejski w Kostrzynie, sprawozdania z obrad Rady Miejskiej, aktualności z życia miasta i gminy. Sporo miejsca miesięcznik poświęca kulturze oraz historii regionu. Stałą pozycję stanowią wiadomości z naszych parafii, instytucji oświatowych oraz organizacji społeczno-kulturalnych. Ciekawym działem jest kronika policyjna i wiadomości strażackie. Od niedawna prezentowane są też sylwetki znanych postaci z życia publicznego. „Kostrzyńskie ABC” zawiera też nowiny wędkarskie i sportowe, a także zapowiedzi ciekawszych imprez sportowych i kulturalnych w mieście i gminie. Ważną część pisma stanowią reklamy, rozkłady jazdy pociągów i autobusów oraz aktualne telefony alarmowe.

W skład redakcji wchodzą następujące osoby:

Natalia Majchrzak (red. naczelny)
Kazimierz Matysek
Roman Malczewski
Iwona Nitendel
Robert Krukowski

Redakcja przyjmuje artykuły, ogłoszenia i reklamy do 3. dnia każdego miesiąca.
„Kostrzyńskie ABC” rozprowadzane jest w ok. 40 kioskach i sklepach Kostrzyna i okolic po 15. dniu każdego miesiąca.

Kontakt:
62-025 Kostrzyn, ul.Poznańska 33A,
abcgazeta@wp.pl,
tel. 61 8178 345, 697 091 272

Wielkości i ceny rek

Zapraszamy również do odwiedzenia naszego archiwum:

paski archiwum kostrzynskie abc